Порядок компенсації

Порядок часткової компенсації відсотків за кредитами суб'єктам МСП

Учасниками Програми можуть стати підприємці, які: 
– Зареєстровані у м.Вінниці;
– Мають до 250 найманих працівників та річний дохід до 50 млн євро;
– Не мають заборгованості перед бюджетами всіх рівнів;
– Ведуть свою діяльність не менше, ніж повний попередній календарний рік.
Перевага участі в Програмі компенсації надаватиметься підприємцям, що ведуть господарську діяльність у одній із пріоритетних сфер підприємницької діяльності м.Вінниці, таких як:
– сфера інформаційних технологій;
– сфера медичних послуг;
– сфера харчової та легкої промисловостей;
– сфера побутових послуг;
– сфера туристичних послуг, а саме – сфера гостинності.
Програма спрямована на проекти з енергозбереження та розширення бізнесу.  Компенсації підлягають строкові кредити або кредитні лінії у гривні, зі щомісячним погашенням відсотків, загальною сумою до 2 000 000, терміном до 84 місяців включно та допустимою відстрочкою по сплаті тіла кредиту до 6 місяців.

Формула для розрахунку суми компенсації ґрунтується на відсотках від різниці у податкових платежах до міського бюджету Вінниці.

Розрахунковим періодом є звітний квартал, тобто перший квартал дії кредитного договору.
Компенсації підлягають єдиний податок та податок на доходи фізичних осіб, в тому числі за найманих працівників.
Процедура компенсації складається із 5-ти основних етапів, серед яких:
Звернення суб’єкта підприємництва до банку-партнера з пакетом необхідних документів щодо укладання кредитного договору. Якщо, за результатами аналізу на відповідність вимогам Порядку, банк визначив, що позичальник може претендувати на компенсацію – позичальник збирає та передає банку відображений пакет документів, який в свою чергу направляє їх Департаменту економіки і інвестиції Вінницької міської ради
Банк передає реєстр позичальників з пакетом документів Департаменту економіки і інвестицій.
Прийняття рішення виконкомом міської ради про включення позичальника до реєстру учасників процедури компенсації.
Збір інформації ДЕіІ щодо обсягів сплачених податків позичальником, на основі якої готується та приймається рішення виконкомом міської ради про нарахування суми часткової компенсації.
Перерахунок компенсації на поточний рахунок позичальника.

Презентаційне відео Програми за посиланням: https://youtu.be/ewLbApoZm3g