»
Регіональні програми

Регіональні програми

Програма економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2018 рік

Програма економічного та соціального розвитку Вінницької області на 2018 рік передбачає розвиток провідних галузей економіки, високотехнологічних виробництв, сприяння інноваційно-інвестиційній діяльності підприємств, впровадженню енерго- та ресурсозберігаючих технологій; залученню інвестицій і створенню умов для розвитку підприємництва у пріоритетних галузях економіки; формуванню сучасної інфраструктури споживчого ринку; збільшенню грошових доходів та підвищенню економічної активності і забезпеченню зайнятості населення, підтримці його найуразливіших верств; забезпеченню безпеки життєдіяльності, доступу до якісних соціальних послуг, підтримки сім’ї, дітей та молоді; захисту прав і свобод громадян, зміцненню законності та правопорядку тощо.
Метою Програми є підвищення якості життя та добробуту населення на основі реалізації обґрунтованих структурних реформ, зростання конкурентоспроможності економіки області, впровадження інноваційно-інвестиційної моделі сталого розвитку на сучасній технологічній основі, комплексного економічного і соціального розвитку міст, районів, селищ і сіл області, розвитку громадянського суспільства, підтримання стабільного та задовільного стану навколишнього природного середовища.

Детальніше        

Програма розвитку туризму у Вінницькій області на 2017 - 2020 роки

Програма розвитку туризму у Вінницькій області на 2017-2020 роки (далі – Програма) розроблена на виконання операційної цілі 5.5. Формування цілісного туристичного продукту, здатного максимально задовольнити потреби міжнародного і внутрішнього туризму Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року.

Основною метою Програми є створення конкурентоспроможного на національному та міжнародному ринках туристичного продукту, здатного максимально задовольнити туристичні потреби мешканців області та її гостей, на основі здійснення заходів, спрямованих на розвиток туристичної галузі області, При цьому, особлива увага приділяється доступу до туристичних послуг осіб з функціональними обмеженнями. Крім того, передбачається створення та розвиток матеріально-технічної бази і сучасної інфраструктури туризму, сприятливих умов для залучення інвестицій, ефективного використання природного, історико-культурного та туристично-рекреаційного потенціалу, етнографічних особливостей регіону, забезпечення умов для повноцінного функціонування суб’єктів туристичної діяльності, підвищення якості та асортименту туристичних послуг, розширення мережі туристично-екскурсійних маршрутів, підготовка кваліфікованих екскурсоводів, здійснення системної рекламно-Інформаційної діяльності, підтримку в’їзного та внутрішнього туризму, зокрема сільського.

Детальніше      

Стратегія розвитку малого та середнього підприємництва Вінницької області на період до 2020 року

Мале та середнє підприємництво (далі – МСП)  є важливим елементом ринкової економіки, яка сприяє її структурній перебудові, створенню нових робочих місць, збільшенню надходжень до бюджетів, стимулюванню розвитку конкурентоспроможності та інноваційних технологій.

Покращення  якості ділового середовища, зменшення  регуляторного навантаження на бізнес, налагодження діалогу між бізнесом та владою є важливими передумовами пожвавлення ділової активності, створення сприятливих умов для розвитку бізнесу та залучення інвестицій в економіку області. 

З метою подальшого  розвитку сприятливого підприємницького  середовища в області розроблено Стратегію  розвитку малого та середнього підприємництва Вінницької області на період до 2020 року (далі – Стратегія МСП).

Метою Стратегії МСП є створення умов для сталого розвитку МСП у Вінницькій області, що обумовить збільшення кількості зайнятих на МСП до кінця 2020 року не менше ніж на 8%, збільшення обсягу реалізованої продукції (товарів та послуг) на 15% у порівнянні з 2016 роком та забезпечить в цілому зростання реального валового регіонального продукту на душу населення.

Детальніше