»
Місцеві програми

Місцеві програми

Програма посилення конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва на 2017-2020 роки

Основними умовами для посилення конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва (далі – МСП) м.Вінниці є створення рівного доступу до місцевих ресурсів та можливостей для різних категорій підприємців, покращення доступу до фінансів, зміцнення ринку послуг для розвитку бізнесу, сприяння сертифікації продукції, підвищення фахової спроможності персоналу малого бізнесу, зменшення бюрократизації адміністративних процедур для бізнесу.

Для досягнення визначених цілей Вінницька міська рада ініціювала розробку та реалізацію Програми посилення конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва м.Вінниці на 2017-2020 роки (далі – Програма) із широким залученням представників МСП та громадськості.

Головною метою Програми є забезпечення умов для посилення конкурентоспроможності місцевих МСП шляхом реалізації Плану заходів, що включає перелік конкретних проектів для покращення бізнес-клімату, розвитку бізнес-інфраструктури та послуг, доступу до фінансових ресурсів, посилення співпраці органів місцевого самоврядування, представників бізнесу, бізнес-об’єднань щодо спільного вироблення та реалізації політики розвитку підприємництва, а також покращення навичок та вмінь власників та персоналу МСП.

Програма узгоджена із пріоритетними напрямами, завданнями та заходами, затвердженими Стратегією розвитку «Вінниця-2020», Стратегією збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року, національними пріоритетами щодо розвитку МСП та принципами Акту з питань малого бізнесу для Європи.

Детальніше       

Порядок часткової компенсації відсотків за кредитами суб'єктам МСП

Порядок часткової компенсації відсотків за кредитами суб’єктам МСП
Рішенням Вінницької міської ради затверджений Порядок часткової компенсації відсотків за залученими кредитами суб’єктам малого та середнього підприємництва за рахунок коштів міського бюджету м. Вінниці, дія якого синхронізується з дією Програми посилення конкурентоспроможності МСП м.Вінниці, на 2018-2020 роки. 

 

Програма спрямована на проекти з енергозбереження та розширення бізнесу. Компенсації підлягають строкові кредити або кредитні лінії у гривні, зі щомісячним погашенням відсотків, загальною сумою до 2 000 000, терміном до 84 місяців включно та допустимою відстрочкою по сплаті тіла кредиту до 6 місяців. 

 

Учасниками Програми можуть стати підприємці, які: 

 

–  зареєстровані у м.Вінниці;
–  мають до 250 найманих працівників та річний дохід до 50 млн євро;
–  не мають заборгованості перед бюджетами всіх рівнів;
–  ведуть свою діяльність не менше, ніж повний попередній календарний рік.

 

Детальніше        

Маркетингова стратегія міста Вінниці – 2020

Мета розробки та впровадження Маркетингової стратегії міста Вінниці-2020 обумовлена цілями Стратегії розвитку «Вінниця – 2020», що полягає у вирішенні проблем місцевого економічного розвитку, формуванні сприятливого клімату для зовнішніх інвесторів і місцевого бізнесу, активізації інвестиційних процесів, впровадженні інновацій, підвищенні конкурентоспроможності місцевих підприємств, покращенні життя мешканців міста. Одним з важливих завдань Стратегії є залучення транснаціональних компаній в різні галузі економіки міста. Економічний розвиток буде основою розбудови сучасного, цікавого, комфортного міста з якісною зручною інфраструктурою та сильною, активною територіальною громадою, яке шанує традиції, втілює інновації та прагне стати містом доброзичливих, усміхнених людей.

Розроблена та ухвалена міською радою, як політика просування міста, Маркетингова стратегія створить реальні можливості для залучення інвестицій, встановлення ефективних регіональних і міжнародних зв’язків, дозволить ефективно використовувати весь спектр можливих засобів піару міста як інвестиційно-привабливої території, зокрема, застосування брендингу для ідентифікації території міста та просування його на ринку інвестицій.

Детальніше        

Програма економічного і соціального розвитку м.Вінниці на 2018 рік

Програма економічного і соціального розвитку м. Вінниці на 2018 рік є ключовим документом, який визначає розвиток міста в короткостроковій перспективі, підготовлена департаментом економіки і інвестицій спільно зі структурними підрозділами Вінницької міської ради, з урахуванням пропозицій підприємств, установ та організацій міста, що задіяні у виконанні визначених завдань. Вона розроблена з урахуванням пріоритетів і завдань «Стратегії розвитку «Вінниця 2020» та спрямована на ефективне розв’язання проблем економічного і соціального характеру, досягнення стабільного економічного зростання. 

Програма ґрунтується на комплексному аналізі стану та умов економічного і соціального розвитку міста за підсумками 9 місяців 2017 року, з урахуванням тенденцій розвитку національної економіки. Програма координує свої заходи із завданнями інших чинних цільових та галузевих програм та є основою для формування та раціонального використання фінансових і матеріальних ресурсів, спрямованих на реалізацію першочергових завдань, відповідно до пріоритетів економічного і соціального розвитку на 2018 рік.

Детальніше        

Програма сприяння залученню інвестицій у місто Вінницю на 2018 - 2020 роки

Програма сприяння залученню інвестицій у місто Вінницю на 2018-2020 роки як інструмент інвестиційного планування розроблена з метою покращення інвестиційного клімату у відповідності до завдань і пріоритетів Стратегії розвитку «Вінниця-2020» та чинного законодавства України.

Метою Програми є активізація інвестиційної діяльності, збільшення обсягів інвестицій в економіку міста на основі впровадження системного підходу до розвитку інвестиційної політики. Формування сприятливого інвестиційного середовища, створення умов для інвестування в проекти що спрямовані на розвиток міста. Позиціонування Вінниці як в Україні, так і у світовому економічному середовищі як надійного партнера та перспективної території для ведення бізнесу, на основі ефективного використання наявного потенціалу та конкурентних переваг міста.

Програма визначає комплекс заходів, спрямованих на створення організаційно-економічних умов для збільшення надходжень як внутрішніх, так і зовнішніх інвестицій в економіку міста, запровадження механізмів організаційного об’єднання інтересів місцевої влади і приватного бізнесу щодо реалізації суспільно важливих проектів в усіх сферах діяльності. Основними завданнями програми є забезпечення розвитку інвестиційного ринку та розбудови інноваційної інфраструктури міста.

Детальніше