»
Державні програми

Державні програми

Міністерство аграрної політики та продовольства України

1. Бюджетна дотація для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції.

2. Часткова компенсація вартості с/г техніки та обладнання (Докладніше за посиланням:  http://minagro.gov.ua/taxonomy/term/1347).

3. Державна підтримка фермерських господарств (Докладніше за посиланням: http://www.minagro.gov.ua/node/3720).

4. Регіональні програми розвитку АПК (Докладніше за посиланням: http://minagro.gov.ua/apk?nid=24208).

Державна служба зайнятості

Започаткування власного бізнесу за сприяння державної служби зайнятості (Докладніше за посиланням https://www.dcz.gov.ua/publikaciya/yak-zapochatkuvaty-vlasnyy-biznes-za-spryyannya-derzhavnoyi-sluzhby-zaynyatosti).

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України

1. Податкові та митні пільги  (Докладніше за посиланням http://saee.gov.ua/uk/business/preferentsii/derzh-pidtrymka/podatkovi-ta-mytni-pilgy);

2. Отримання “зеленого тарифу” (Докладніше за посиланням http://saee.gov.ua/uk/business/preferentsii/derzh-pidtrymka/green-tariff).

Антимонопольний комітет України

1. Державна допомога суб’єктам господарювання  (Докладніше за посиланням http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/120893);

2. Портал державної допомоги  (Докладніше за посиланням http://pdd.amc.gov.ua/main/home/amkuforms).

Мери за економічне зростання

Проект «Мери за економічне зростання» (M4EG) – це нова ініціатива Європейського союзу, що розпочала діяльність у січні 2017 року в рамках Східного партнерства. Секретаріат проекту «Мери за економічне зростання» є основним виконавчим органом Ініціативи і керує втіленням Ініціативи в регіоні.Суть Ініціативи полягає в наданні підтримки мерам і муніципалітетам країн Східного партнерства і сприянні тому, щоб вони ставали активними провідниками місцевого економічного зростання та створення робочих місць.

Ініціатива «Мери за економічне зростання» прагне створити розгалужену регіональну професійну спільноту, що вимагатиме певного залучення членів Ініціативи, проте водночас створить для її членів можливості значної підтримки експертів та колег з інших муніципалітетів, сприяння у поширенні історій успіху, а також інші значні економічні, політичні та репутаційні переваги.

Детальніше